Årsredovisning 2017

Svedbergs årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se (http://www.svedbergs.se).

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version.

Årsredovisningen kan beställas via mail info@svedbergs.se (mailto:info@svedbergs.se) och kommer att finnas i tryckt version den 24:e april 2018.

2018-03-27

Sofia Axelsson

VD