Årsredovisning 2019

Svedbergs årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version. På hemsidan kan även en tryckt version av årsredovisningen beställas.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande onsdagen 1 april, 2020 kl. 16:30

Information lämnas av

Per-Arne Andersson, VD och koncernchef, telefon +46 706 38 50 12

Dalstorp 2020-04-01