Bokslutskommuniké för koncernen januari – december 2014

Dubblerat resultat och höjd utdelning.

oktober-december

– Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0)

– Resultat före skatt 10,4 Mkr (11,3)

– Resultat efter skatt 7,7 Mkr (7,4)

– Resultat per aktie 0,37 kr (0,35)

januari-december

– Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9)

– Resultat före skatt 46,9 Mkr (24,0*)

– Resultat efter skatt 36,4 Mkr (17,6*)

– Resultat per aktie 1,72 kr (0,83)

*efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

– Styrelsens förslag till utdelning, per aktie 2,00 kr (1,00)