Bokslutskommuniké januari – december 2007

Koncernen *
Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4)
Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7)
Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2)
Vinst per aktie 3,71 kr (3,92)
* Exklusive avvecklad verksamhet

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning för 2007 ökade med 4,4% till 526,6 Mkr. Försäljningsökningen på den svenska marknaden uppgick till ca 7%. Exportförsäljningen är oförändrad.
Resultatet före skatt minskade med 8,4 Mkr till 108,3 Mkr jämfört med föregående år. Minskningen av resultatet är att hänföra till ökade kostnader för insatsvaror samt bieffekter av Estlandssatsningen i form av kvalitetskostnader och kostnader för ändrade materialflöden.