Delårsrapport januari – juni 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 · Resultatet efter finansiella poster ökade med 39 procent till 30,4 Mkr (21,9) · Vinst per aktie uppgick till 4,1 kr (3,0) · Rörelsemarginalen har ökat från 14,8% till 18,3% · Försäljningen ökade till 163,2 (150,0) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT01030/bit0001.PDF Hela rapporten