Delårsrapport januari – juni 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2001 för koncernen · Svedbergs öppnade i juni ny butik i London · Under juni lanserades Svedbergs i Tyskland · Försäljningen ökade till 171,7 Mkr (163,2) Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 171,7 Mkr (163,2), en ökning med 5,2 %. Trots en avmattning i konjunkturen blev omsättningen under andra kvartalet i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år. I England öppnades vår andra utställning med försäljning i Kingston (västra London) och i Tyskland introducerades Svedbergs koncept hos företagets förste återförsäljare belägen utanför Achen. Båda dessa etableringar är viktiga för vår framtida expansion utanför Norden. Exporten utanför Norden uppgick till 20,7 Mkr (19,4), vilket motsvarar en andel på 12,0 % (11,9). Produktområdet badrumsmöbler omsatte 98,3 Mkr (96,5), och VVS-utrustning 73,4 Mkr (66,7). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT01110/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT01110/bit0001.pdf Hela rapporten