Delårsrapport Januari-Juni 2009

Koncernen Januari – Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat efter skatt 30,5 Mkr (40,3)* - Vinst per aktie 1,44 kr (1,90)* * exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad verksamhet i Estland