Delårsrapport januari – juni 2014

Koncernen

april-juni

– Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9)

– Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*)

– Resultat efter skatt 9,6 Mkr (-0,8*)

– Resultat per aktie 0,45 kr (-0,04)

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr

januari-juni

– Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9)

– Resultat före skatt 25,4 Mkr (8,0*)

– Resultat efter skatt 19,9 Mkr (6,3*)

– Resultat per aktie 0,94 kr (0,30)

Förbättrad lönsamhet och ökad omsättning i kvartalet

Nettoomsättning och resultat, januari – juni

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 195,9 Mkr (194,9) och resultatet efter skatt uppgick till 19,9 Mkr (6,3). Resultatet före skatt blev 25,4 Mkr (8,0). Föregående års andra kvartal belastades med engångskostnader på 10,6 Mkr beroende på flytt av badkarstillverkningen och nedläggning av fabriken i Hällabäck samt personalkostnader. Resultatet före skatt och engångskostnader för första halvåret blev 25,4 Mkr (18,6).

VD-kommentar

Under andra kvartalet ökade vi omsättningen med 3,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år trots en svacka i mitten av kvartalet. Under kvartalet har bland annat följande hänt:

  • ökad projektförsäljning i Finland och Norge
  • försäljningen av vår nya möbelserie Forma lever upp till våra högt ställda förväntningar
  • i slutet av kvartalet har införsäljning av nya möbelserierna Front och SiD påbörjats
  • ny hemsida lanserades under maj

”Kvartalets resultat är, även före engångskostnader, väsentligt bättre än föregående år till följd av ökad omsättning och fortsatt kostnadskontroll. Vi ser redan nu att satsningen på nya produkter genererar ökad försäljning och förbättrade marginaler”, säger VD Fredrik Björkman.