Delårsrapport januari – mars 2008

Koncernen*
-Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9)
-Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)*
-Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)*
-Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*
*Exklusive avvecklad verksamhet

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning första kvartalet ökade med 1,1% till 138,4 Mkr.

Resultatet före skatt blev 25,8 Mkr jämfört med 28,6 Mkr föregående år.
Jämförelsestörande poster är kalendereffekter, flytt av gjutmarmortillverkning och valutaförluster. Totalt uppgår dessa poster till ca 6 Mkr.