Delårsrapport Q1

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - mars 2003 för koncernen * Omsättningen uppgick till 91,2 Mkr (87,0) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,5 Mkr (9,1) Marknad Försäljningen, utvecklats positivt, i Sverige och Finland ökade med över 10 % jämfört med samma period föregående år. I Norge, Danmark och England har utvecklingen varit något sämre än förväntat. Införsäljningen av nya produkter, inklusive Indigo har gått enligt plan. Det har dock bara marginellt påverkat kvartalets resultat. Totalt uppgick omsättningen till 91,2 Mkr (87,0) en ökning med 5 %. Omsättningen på produktområdet badrumsmöbler var 42,0 Mkr (41,2), och VVS-produkter 49,2 Mkr (45,8). Resultat Den ökade volymen, framförallt på den svenska marknaden har givit en stark resultatförbättring. Här till kommer betydligt lägre administrationskostnader. Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till 11,5 Mkr (9,1). Likviditet Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 51,0 Mkr (33,7). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 0,7 Mkr (2,0). Avskrivningar Periodens avskrivningar belastar resultatet med 3,4 Mkr (3,7). För helåret 2002 belastades resultatet med 15,4 (13,7) Mkr. Personal Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 210 (217), varav i Sverige 172 (174). Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 81,1 Mkr (75,9) varav 16,5 Mkr (16,6) avser försäljning till dotterbolag. Resultat efter finansiella poster blev 13,1 Mkr (10,0) Rapporttillfällen Delårsrapport för andra kvartalet 2003 lämnas den 28 augusti. Delårsrapport för tredje kvartalet 2003 lämnas den 20 oktober. Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 19 februari 2004 . Prognos Styrelsens bedömning är att förutsättningarna är goda för att bolaget skall kunna generera bättre resultat än under de senaste två åren. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information och frågor, kontakta: VD Jörgen Ekdahl, telefon 0321-53 30 00 Dalstorp den 23 april 2003 Jörgen Ekdahl VD AFFÄRSIDÉ Svedbergs skall under eget varumärke utveckla, tillverka och marknadsföra produkter för det kompletta badrummet. Våra produkter, vars design är typisk skandinavisk, skall utgöra en harmonisk samverkan mellan material, färg och ljus. Det färdiga badrummet präglas av hög kvalitet och en genomtänkt funktion. Vårt koncept skall inspirera, förenkla och underlätta att renovera eller bygga nytt badrum. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01310/wkr0002.pdf Hela rapporten