Delårsrapport Q1, januari – mars 2016

Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt

Första kvartalet i sammandrag               

januari-mars 2016                                                        

– Nettoomsättning 116,3 Mkr (109,5)                                 

– Resultat före skatt 18,0 Mkr (13,0)                                   

– Resultat efter skatt 14,0 Mkr (10,2)                                  

– Resultat per aktie 0,67 kr (0,48)

– Utdelning per aktie 2,25 kr (2,00)

Viktiga händelser under första kvartalet

– Nettoomsättningen ökar med 6 procent trots negativ kalendereffekt på två dagar

– Rörelseresultatet ökar med 38 procent, rensat från engångspost 27 procent

– Rörelsemarginalen ökar till 15,6 procent (12,0)

– Svenska marknaden visar fortsatt tillväxt

– Fastigheten i Hällabäck såld med 1,5 Mkr i reavinst

– Projektförsäljningen ökar mest i kvartalet

VD-kommentar: 

"75 procent av sortimentet har bytts ut de tre senaste åren och det har varit en nyckelfaktor till försäljnings- och resultatökningarna, den svenska marknadstillväxten är den andra. Det kontinuerliga arbetet med verksamhetsstyrning och förbättringsarbeten leder till ökad effektivitet i hela organisationen. Fortsatta satsningar på varumärket, sortimentet och på våra medarbetare är prioriterat”, säger VD Fredrik Björkman.