Delårsrapport Q1 januari–mars 2021

Ökad försäljning och lönsamhet inom samtliga varumärken

Första kvartalet i sammandrag

januari–mars 2021

 • Nettoomsättning 201,7 Mkr (169,1), en ökning med 19 procent
 • EBITA-resultatet 28,7 Mkr (19,1), en ökning med 50 procent
 • Jämförelsestörande poster 2,7 Mkr1 (2,71)
 • Resultat före skatt 25,7 Mkr (14,3)
 • Resultat per aktie 0,96 kr (0,53)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 Mkr (10,1)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 4 januari tillträdde Mats Lundmark som ny CFO och medlem i koncernledning.
 • Den 12 januari tillträdde Thomas Elvlin som ny VD i Macro Design och medlem i koncernledningen.
 • Ny koncernstruktur och ledningsgrupp kommunicerad den 1 februari. Läs mer på sidan 5.
 • Svedbergs erhåller en Red Dot Award för duschlösningen Langfoss.
 • Anna Westin utsågs som ny styrelseledamot av arbetstagarorganisationen.