Erik Thörn ny försäljningschef Svedbergs Projekt

I samband med att verksamheten inom Svedbergs projekt AB kommer att integreras i Svedbergs i Dalstorp AB lämnar Stefan Svensson Svedbergskoncernen per den 17 juni 2020.
Erik Thörn har per den 2 juni 2020 utsetts till försäljningschef för Svedbergs projekt med uppdrag att fortsätta att stärka Svedbergs position inom projektmarknaden. Erik Thörn har varit anställd inom Svedbergs sedan 2015 med ansvar för affärsutveckling och Key Account  inom Svedbergs projekt.
”Erik har varit en stark pådrivande kraft inom försäljningen till projektmarknaden och nu får vi tillsammans jobba än närmare varandra med stort fokus på framgångsrika affärer. Jag vill också tacka Stefan för sin tid och insats i Svedbergs utveckling och önska honom all lycka i framtiden” säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef i Svedbergs.
 

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12, per-arne.andersson@svedbergs.se
 

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 klockan 15.30