Kommuniké från Årsstämman

Vid ordinarie bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB den 24 april 2006 beslutades om utdelning om 10,00 kr per aktie. Till styrelseledamöter omvaldes Oscar Junzell, Sune Svedberg, Anna Svedberg Walker och Mats Ola Palm. Till ny styrelseledamot valdes Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Ulla-Britt har tidigare haft ledande befattningar på bland annat Volvo Personvagnar där hon arbetat som Kvalitétschef och chef för Volvos framtidskontor i Los Angeles. Åke Petersson som varit ledamot sedan 1997 hade avböjt omval avtackades på bolagsstämman. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning och att genomföra aktiesplit 4:1. Avstämningsdag för spliten är den 10 maj. Dalstorp 2006-04-25 Jörgen Ekdahl VD Svedbergs i Dalstorp AB Telefon 0321-53 30 00