Mats Lundmark ny CFO för Svedbergs tillträder

Som tidigare kommunicerats blir Mats Lundmark CFO för Svedbergs i Dalstorp AB. Han tillträder som CFO den 4 januari 2021.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2020  klockan 10.00 (CET).