Per-Arne Andersson ny VD och koncernchef för Svedbergs tillträder

Som tidigare kommunicerats blir Per-Arne Andersson VD och Koncernchef för Svedbergs, med moderbolaget
Svedbergs i Dalstorp AB. Han tillträder som VD den 11 februari 2019.

För ytterligare information kontakta;

Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 734 27 08 01

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2019 klockan 9.00 (CET).