Svedbergs satsar i Storbritannien.

Svedbergs utökar sina aktiviteter i Storbritannien genom ett samarbetsavtal med Style Products Ltd, ett säljbolag baserat i Manchester. Style's specialite är att bygga upp distribution av badrumsprodukter i England och Irland

Avtalet ger Svedberg större kapacitet med fler säljare som bearbetar badrumsbutiker där Svedbergs koncept passar. Samtidigt satsar Svedbergs betydande resurser för att stärka Svedbergs varumärke på hela den engelska marknaden. En stark media kampanj och marknadsinsatser mot både butik och slutkonsument ar bokad under året. Som första gemensamma aktivitet deltar Svedbergs på den stora internationella byggmässan, KBB i Birmingham under 23-27 januari. Besöksaktiviteterna i Svedbergs monter indikerar ett bra intresse för Svedbergs produkter. På mässan som besöks av ca 30,000 människor från branschen har lovande kontakter tagits med ledande badrumsbutiker från hela UK om distribution av Svedbergs badrumskoncept. Dalstorp 2006-01-26 Jörgen Ekdahl VD 0046-321 535330, 0046-709 384 190 Anna Svedberg Walker Ansvarig UK 0044-798 60 00 764 Svedbergs i Dalstorp AB 514 63 Dalstorp Tel 0321-53 30 00 Org nr: 556052-4984 Email: info@svedbergs.se Hemsida: www.svedbergs.se