Svedbergs stärker sin position på den danska marknaden genom förvärv av Cassøe A/S

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), moderbolag i koncernen Svedbergs Group (”Svedbergs”), har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i den danska badrumsleverantören Cassøe A/S (”Cassøe”) med tillträde den 1 december 2020. Köpeskillingen uppgår till maximalt 70 MDKK (97 MSEK). Förvärvet har en positiv påverkan på årets resultat och kommer att ha en positiv påverkan på Svedbergs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Cassøe är ett familjeföretag aktivt på den danska marknaden med säte i Herning, Danmark. Bolaget är leverantör av blandare samt badrumsinredning genom återförsäljare som VVS-grossister, kakelbutiker, badrums- och köksbutiker. Genom förvärvet stärker Svedbergs sin position på den danska marknaden. Cassøes omsättning förväntas under 2020 uppgå till drygt 60 MDKK (83 MSEK), med ett resultat efter skatt på omkring 11 MDKK (15 MSEK) samt en uppskattad balansomslutning per den 31 december 2020 på 27 MDKK (37 MSEK). Säljare av 90 procent av aktieinnehavet är M. Cassøe Holding Aps som ägs av nuvarande VD Michael Cassøe. Säljare av resterande 10 procent av aktieinnehavet är Uldahl Holding som ägs av nuvarande administrativ chef Gitte Uldahl. Både Michael Cassøe och Gitte Uldahl fortsätter sina roller inom bolaget efter förvärvet. Koncernens organisationsstruktur i övrigt förändras inte av förvärvet.  

Köpeskillingen uppgår till maximalt 70 MDKK (97 MSEK), varav den fasta delen av köpeskillingen uppgår till 64 MDKK (89 MSEK) på kassa och skuldfri basis. 46 MDKK (64 MSEK) betalas kontant på tillträdesdagen den 1 december 2020 resterande del betalas årligen i tre lika delar om 6 MDKK per den 1 dec 2021, 2022 och 2023. Den rörliga delen uppgår maximalt till 6 MDKK och utgörs av potentiella tilläggsköpeskillingar baserade på uppfyllnad av årliga milstolpar fram till och med december 2023. Förvärvet finansieras genom att utnyttja befintlig kreditram och bankmedel.

Vi är väldigt nöjda med att välkomna Cassøe som ett ytterligare starkt varumärke in i Svedbergsfamiljen. Cassøe är ett spännande bolag med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på cirka 17 procent under de tre senaste åren och ett starkt rörelseresultat som har utvecklats genom ett gott entreprenörskap med Michael Cassøe som VD. Genom förvärvet får koncernen en bra plattform att verka från i Danmark, och vi ser mycket fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans. Förvärvet är helt i linje med vår tillväxtstrategi och att uppnå vårt strategiska lönsamhetsmål, EBITA på 15%.  Förvärvet är ytterligare ett steg mot att Svedbergs Group blir den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader. säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef för Svedbergs Group. 

”Mitt fokus som VD för Cassøe är att skapa tillväxt, produktinnovation och att säkerställa en hög kundnöjdhet. Svedbergs är helt rätt aktör för Cassøe och förvärvet kommer gynna båda parter på den skandinaviska marknaden. Svedbergs kommer låta Cassøe fortsätta utvecklas och drivas självständigt, samtidigt som vi kan dra nytta av koncerngemensamma synergier som samordning av inköp och innovation, vilket kommer hjälpa till att ytterligare stärka företaget framåt.” säger Michael Cassøe, VD i Cassøe.

För mer information kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och koncernchef

+46 706 38 50 12, +46 321 533000

Michael Cassøe

+45 23997035

 

Informationen är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersonsförsorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 09:50.

 

Om Svedbergs Group
Svedbergs Group är Nordens ledande badrumsinredare med ett heltäckande sortiment för hela badrummet med produkter som bland annat möbler, dusch, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Försäljning sker till både konsument- och projektmarknaden under de starka varumärkena Svedbergs och Macro Design. Produkterna säljs huvudsakligen i Sverige, Norge och Finland samt med viss export till andra europeiska länder. Moderbolaget har sitt säte i västgötska Dalstorp, där även merparten av produktionen sker. Svedbergs Group har ca 225 anställda och omsättningen år 2019 uppgick till drygt 600 miljoner SEK.

Om Cassøe A/S
Cassøe A/S grundades 1997 av Peter Cassøe Dalsgaard och övertogs 2008 av svärsonen Michael Cassøe. Bolaget är aktivt på den danska marknaden med säte i Herning, Danmark. Bolaget är leverantör av badrumsinredning samt blandare genom återförsäljare som kök- och badvarubutiker, kakelbutiker och VVS-grossister. Försäljningen sker främst i Danmark.