Svedbergs styrelse har fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till den 11 juni 2020

Till följd av den senaste tidens utbrott av covid-19, råder ett ytterst svårbedömt marknadsläge. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas i Dalstorp den 24 april kl. 13.00. Styrelsen har fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till den 11 juni kl. 13.00.  Tillsvidare gäller styrelsens tidigare lämnade utdelningsförslag om 1,30 kr/aktie med förändringen att utdelningen endast sker i november 2020.

 

Svedbergs är ett stabilt företag och styrelsens förslag till utdelning för 2019 motiverades av företagets solida ekonomiska resultat och att Svedbergs påbörjat 2020 med en fortsatt positiv utveckling. Givet den exceptionella situationen är det i dagsläget svårt att bedöma hur de närmaste månaderna kommer att se ut. För att skapa möjlighet för Svedbergs att utvärdera efterfrågeläget och agera i aktieägarnas intresse kommer Svedbergs styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019.

 

Svedbergs i Dalstorps AB återkommer med kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

 

För ytterligare information kontakta;

Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 734 27 08 01

Per-Arne Andersson, VD och koncernchef, telefon +46 706 38 50 12

 

Dalstorp 2020-03-24