Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har nu de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

I den valberedningen som utsetts ingår följande personer:

Sune Svedberg, huvudägare
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder och
Anders Ilstam, styrelsen ordförande.
Sune Svedberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.
Datum för årsstämma kommer att meddelas i samband med publiceringen av delårsrapporten för kvartal 3.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vändas sig till Sune Svedberg på telefon
070 586 04 60 eller till Anders Ilstam på telefon 070 630 76 02.

Dalstorp den 15 oktober 2015