Valberedningens förslag till årsstämman 25 april 2016

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB kommer på årsstämman den 25 april 2016 att föreslå:

· att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter
· omval av ledamöterna Anders Ilstam, Sune Svedberg, Anna Svedberg, Jan Svensson och Carina Malmgren Heander
· omval av Anders Ilstam som styrelseordförande.

Valberedningen har konstaterat att en majoritet av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som representerar cirka 70 procent av samtliga röster i bolaget.

Förslag till arvoden med mera kommer att presenteras i kallelsen till stämman.

I valberedningen ingår:
Sune Svedberg, huvudägare
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Anders Ilstam, styrelsen ordförande och sammankallande

Årsstämman hålls den 25 april 2016 klockan 13.00 på huvudkontoret i Dalstorp, Verkstadsvägen 1,
514 63 Dalstorp. Anders Ilstam föreslås leda stämman.

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Anders ilstam på 070 630 76 02.