Valberedningens förslag till styrelse för 2021

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den till årsstämman den 28 april 2021 kommer att lämna följande förslag till ny styrelse:

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Susanne Lithander, Ingrid Osmundsen, Jan Svensson, Kristoffer Valiharju och Anders Wassberg omväljs som ledamöter i styrelsen.

Som ny ledamot föreslås Joachim Frykberg.

Joachim Frykberg är född 1970 och har en B.Sc. i International Marketing från Karlstads universitet. Joachim är sedan 2019 CEO för Jula Holding. Han har sedan 2002 varit verksam i Jula-koncernen senast som VD från 2011. Han har inga andra externa styrelseuppdrag i nuläget.

 Vidare föreslås omval av Anders Wassberg som styrelsens ordförande.

I valberedningen ingår:
Johan Wester, Stena Adactum, ordförande i valberedningen
Anders Wassberg, styrelsens ordförande 
Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Svedbergs årsstämma hålls den 28 april klockan 14.00 i Svedbergs lokaler, Verkstadsvägen 1 i Dalstorp

För ytterligare information kontakta;

Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 734 27 08 01