Årsredovisning 2020

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergsgroup.se

Årsredovisningen kommer inte att tryckas utan kommer att kunna laddas ner som PDF eller är bläddringsbar direkt på vår hemsida www.svedbergsgroup.se

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande onsdagen 7 april, 2021 kl. 13:00.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se