Delårsrapport januari – juni 2006 för Svedbergs i Dalstorp AB

Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1)
Resultat före skatt blev 50,9 Mkr (42,2)
Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,64 kr (1,43)

Omsättning och resultat Omsättningen ökade med 20% till 258 Mkr. Svedbergs växte på samtliga delmarknader under perioden. Största ökningen uppvisas i Sverige där satsningen på objektmarknaden börjar ge resultat. Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr även här en ökning med 20%. Marknaden för att investera i badrum är fortsatt stark. Årets produktnyheter har mottagits väl och konceptet "Hela badrummet" visar en fortsatt positiv utveckling.