Delårsrapport januari – september 2014 : Rörelsemarginalen i kvartalet är över 10 procent för fjärde kvartalet i rad

Koncernen

juli-september

– Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1)

– Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7)

– Resultat efter skatt 8,7 Mkr (4,0)

– Resultat per aktie 0,41 kr (0,19)

januari-september

– Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) 

– Resultat före skatt 36,5 Mkr (12,7*)

– Resultat efter skatt 28,6 Mkr (10,3*) 

– Resultat per aktie 1,35 kr (0,48)

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

Ökad omsättning och fortsatt förbättrad lönsamhet

Nettoomsättning och resultat, januari – september

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 278,2 Mkr (269,9) och resultatet efter skatt uppgick till 28,6 Mkr (10,3). Resultatet före skatt blev 36,5 Mkr (12,7). Föregående års siffror belastas med engångskostnader på 10,6 Mkr beroende på flytt av badkarstillverkningen och nedläggning av fabriken i Hällabäck samt personalkostnader.

Vinstmarginalen för årets första nio månader uppgick till 13,1 procent (4,7).

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,6 Mkr (39,0).