Delårsrapport Q1 2020

”Första kvartalet har visat på en god omsättningsutveckling för koncernen med en tillväxt på 5 procent. ”

God omsättningstillväxt med ökad lönsamhet

Första kvartalet i sammandrag

Januari – mars 2020

  • Nettoomsättning 169,1 Mkr (161,1)
  • Ebita-resultat 19,1 Mkr (14,6)
  • Jämförelsestörande post avseende förvärv -2,7 Mkr (0,0)
  • Resultat före skatt 14,3 Mkr (14,0)
  • Resultat per aktie 0,53 kr (0,50)