Delårsrapport Q1 Januari – Mars 2018

En stark start i Sverige och Finland

Första kvartalet i sammandrag:

Januari-mars 2018

· Nettoomsättning 168,7 Mkr (171,7)
· EBITA resultat 20,2 Mkr (21,1)
· Resultat före skatt 19,3 Mkr (19,5)
· Resultat per aktie 0,71 kr (0,72)

Viktiga händelser under kvartalet

  • Nettoomsättningen minskar med 2 procent
  • Försäljningen på vår största marknad, Sverige, ökade med
    3 procent eller med 3,2 Mkr
  • Försäljningen i Norge minskade med 22 procent drivet av väsentligt lägre grossistförsäljning i Macro Design

Händelser efter kvartalet

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet