Halvårsrapport Q2 januari – juni 2020

Fortsatt lönsam tillväxt i Svedbergs Group

Andra kvartalet i sammandrag

april–juni 2020

  • Nettoomsättning 161,9 Mkr (158,9) +2%
  • EBITA-resultat 20,6 Mkr (18,6) +11%
  • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 2,51 Mkr (0,01)
  • Resultat före skatt 17,2 Mkr (17,7)
  • Resultat per aktie 0,64 kr (0,65)

 

Delårsperioden i sammandrag

januari–juni 2020

  • Nettoomsättning 331,0 Mkr (320,0) +3%
  • EBITA-resultat 39,7 Mkr (33,1) +20%
  • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 5,22 Mkr (0,02)
  • Resultat före skatt 31,4 Mkr (31,5)
  • Resultat per aktie 1,17 kr (1,15)