Kristina Laurelii ny CFO i Svedbergs (publ.)

Kristina Laurelii kommer från 13 augusti 2018 att tillträda som CFO för Svedbergs med ansvar för hela ekonomifunktionen i koncernen.

Kristina kommer senast från Castellum Mitt där hon varit Ekonomichef.

Kristina ersätter Fredrik Björkman som inom ramen för sin vice VD roll också varit CFO. Fredrik fortsätter som vice VD.

Dalstorp den 4 juni 2018

Sofia Axelsson, VD

Informationen lämnades 4 juni 2018, kl. 11.30 CET.