Kvartalsrapport januari-mars 2010

Koncernen
januari – mars
– Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3)
– Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0)
– Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7)
– Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för första kvartalet 2010 uppgick till 115,1 Mkr, en minskning med 4 % jämfört med föregående år. Resultatet före skatt blev 17,4 Mkr, en ökning med 2 %. Försäljningen på vår huvudmarknad Sverige är fortsatt bra. Konsumentmarknaden är stark medan objektmarknaden fortsatt är svag. På övriga marknader minskar omsättningen under första kvartalet. Rörelsemarginalen för första kvartalet uppgick till 15,0 % (14,0). Den anpassning av organisationen som skedde under 2009 ger nu effekt i form av lägre kostnader.