Svedbergs koncentrerar produktionen – sparar 3 miljoner per år

Svedbergs har beslutat att bland annat flytta monteringen av massagebadkar till huvudfabriken i Dalstorp och avveckla fabriken i Hällabäck utanför Gislaved.

Huvudfabriken i Dalstorp har stor kapacitet för fortsatt expansion och genom rationaliseringar i produktionen och ändrade produktionsflöden kan ledtider kortas och därmed få ökad flexibilitet för kortare serier.

Kostnadsbesparingarna är i storleken 3 Mkr per år vilka beräknas få full effekt från 2014. Personalen i Hällabäck, totalt 10 personer, har idag varslats om uppsägning.

Nedskrivningar av fastighet och inventarier i Hällabäck kommer att påverka årets resultat med ca 7 Mkr. Nedskrivningarna påverkar inte Bolagets likviditet.

Dalstorp den 12 juni 2013

Fredrik Björkman
VD, Koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 12 juni 2013, kl. 11.00 Information beträffande ovanstående lämnas av VD Fredrik Björkman på 0321 533000.