Årsredovisning 2014

Svedbergs årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version.

Årsredovisningen kan beställas via mail info@svedbergs.se och kommer att finnas i tryckt version den 27:e april 2015.

2015-04-02

Fredrik Björkman

VD