Bokslutskommuniké 2019

”Vårt arbetssätt med att stärka helheten genom att fortsatt ge respektive varumärke utrymme att vara trogna sina strategier och upplägg ger gott resultat och skapar en plattform för ytterligare förvärv framåt”

Fortsatt stärkt resultat och ökad orderingång

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

oktober–december 2019

  • Nettoomsättning 160,5 Mkr (164,3)
  • Ebita-resultat 16,1 Mkr (12,0)
  • Resultat före skatt 14,4 Mkr (8,1)
  • Resultat per aktie 0,54 kr (0,33)

HELÅRET I SAMMANDRAG

januari–december 2019

  • Nettoomsättning 609,0 Mkr (622,2)
  • Ebita-resultat 58,1 Mkr (58,1)
  • Resultat före skatt 53,6 Mkr (51,2)
  • Resultat per aktie 1,97 kr (1,92)