Delårsrapport Q3 2019

“Vi har haft en positiv omsättningsutveckling i kvartalet med en tillväxt på 5 procent jämfört med föregående år.“

God tillväxt i kvartalet

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

juli – september 2019

  • Nettoomsättning 128,5 Mkr (122,2)
  • Ebita-resultat 8,9 Mkr (7,8)
  • Resultat före skatt 7,7 Mkr (6,8)
  • Resultat per aktie 0,29 kr (0,25)

DELÅRSPERIODEN I SAMMANDRAG

januari – september 2019

  • Nettoomsättning 448,5 Mkr (457,9)
  • Ebita-resultat 42,0 Mkr (46,1)
  • Resultat före skatt 39,2 Mkr (43,0)
  • Resultat per aktie 1,44 Mkr (1,59)