Bokslutskommuniké för Svedbergs koncernen 2004

– Omsättningen ökade till 392,1 Mkr (363,7)
– Resultatet efter finansiella poster ökade till 74,6 Mkr (56,3)
– Resultat efter skatt uppgick till 53,4 Mkr (40,5)
– Resultat efter skatt per aktie uppgick till 10,08 kr (7,64)
– Styrelsen föreslår höjd utdelning till 10 kr per aktie (4)

Svedbergs i Dalstorp AB, 514 63 Dalstorp. Email: info@svedbergs.se Org.nr: 556052-4984 Tele: 0321-53 30 00 Hemsida: www.svedbergs.se