Bokslutskommuniké januari – december 2010

Koncernen

januari – december

– Nettoomsättning 435,4 Mkr (482,2)

– Resultat före skatt 62,0 Mkr (76,5)

– Resultat efter skatt 45,2 Mkr (56,2)

– Resultat per aktie 2,13 kr (2,65)

oktober – december

– Nettoomsättning 114,2 Mkr (132,4)

– Resultat före skatt 15,4 Mkr (21,8)

– Resultat efter skatt 10,6 Mkr (15,4)

– Resultat per aktie 0,50 kr (0,73)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen 2010 uppgick till 435,4 Mkr, en minskning med 10 % jämfört med föregående år.

Försäljningen på den svenska marknaden minskade med 3 % medan exportförsäljningen sjönk med
25 %, delvis påverkad av kronförstärkningen. Såväl konsument- som projektförsäljningen har berörts av nedgången. Projektförsäljningen har dock vänt upp under fjärde kvartalet.

En rad åtgärder har initierats för att öka försäljningen på samtliga marknader. Produktsortimentet har uppgraderats i betydande utsträckning. En ny möbelserie – Style – med ett annorlunda och spännande formspråk, presenteras på Möbelmässan i Stockholm. Försäljningsorganisationen i Sverige har förstärkts inför 2011 och ökade aktiviteter på bland annat den norska marknaden, innebär att Svedbergs kommer att finnas i fler försäljningskanaler.

Resultat före skatt uppgick för helåret till 62,0 Mkr vilket är en minskning med 19 %. Den svaga omsättningsutvecklingen och kronförstärkningen är huvudorsaker. Vinstmarginalen för helåret uppgick
till 14,2 % (15,9).