Delårsrapport januari – juni 2011

Koncernen

Januari – Juni

-Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8)

-Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7)

-Resultat efter skatt 30,5 Mkr (28,6)

-Resultat per aktie 1,44 kr (1,35)

April – Juni

-Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7)

-Resultat före skatt 20,2 Mkr (21,4)

-Resultat efter skatt 14,9 Mkr (15,8)

-Resultat per aktie 0,70 kr  (0,74)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för de första 6 månaderna 2011 uppgick till 236,4 Mkr vilket är en ökning med 1,5 % jämfört med första halvåret föregående år.

I Sverige har projektförsäljningen utvecklats väl under det första halvåret medan konsumentförsäljningen, bland annat pga. en allmän osäkerhet i marknaden, gått svagare än beräknat.
Den lägre konsumentförsäljningen förklarar omsättningsminskning under det andra kvartalet, trots det har marginalen kunnat upprätthållas.

I Finland och Norge har försäljningen ökat jämfört med föregående år, i Finland på befintliga kunder, medan ökningen i Norge huvudsakligen är hänförlig till nya kunder.