Delårsrapport januari – september 2011

Koncernen

januari – september                      

– Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2)  

– Resultat före skatt 54,2 Mkr (46,6)

– Resultat efter skatt 40,2 Mkr (34,5)                                  

– Resultat per aktie 1,90 kr (1,63) 

juli – september

– Nettoomsättning 88,2 Mkr (88,4)

– Resultat före skatt 13,0 Mkr (7,9)     

– Resultat efter skatt 9,7 Mkr (5,9)

– Resultat per aktie 0,46 kr (0,28)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för årets första 9 månader 2011 uppgick till 324,5 Mkr vilket är en ökning med 1,0 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Projektförsäljningen i Sverige fortsätter att utvecklas väl under det tredje kvartalet samtidigt som försäljning till konsument följer den allmänt negativa trenden för sällanköpsvaror.

Försäljningsutvecklingen i Norge är fortsatt positiv både i kvartalet och ackumulerat. Försäljnings utvecklingen i Finland är stabil, men ökar inte i samma takt som under första halvåret.