Delårsrapport Januari – September 2009

Koncernen januari – september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Resultat före skatt 54,7 Mkr (77,3)* - Resultat efter skatt 40,8 Mkr (56,1)* - Resultat per aktie 1,93 kr (2,65)* juli – september - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt 13,7 (22,0)* - Resultat efter skatt 10,3 (15,9)* - Resultat per aktie 0,49 (0,75)* * exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad verksamhet i Estland