Delårsrapport januari – september 2012

Koncernen

juli-september

– Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2)

– Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0)

– Resultat efter skatt 2,7 Mkr (9,7)

– Resultat per aktie 0,13 kr (0,46)

januari-september

– Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5)

– Resultat före skatt 22,8 Mkr (54,2)

– Resultat efter skatt 17,0 Mkr (40,2)

– Resultat per aktie 0,80 kr (1,90)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2012 uppgick till 297,9 Mkr (324,5), resultatet före skatt uppgick till 22,8 Mkr (54,2). Minskad omsättning och förskjutning av produktmix påverkar resultatet för perioden negativt. Valutapåverkan för årets första nio månader uppgår till -2,6 Mkr och jämfört med föregående år är skillnaden -4,4 Mkr.

I Sverige minskade omsättningen de första nio månaderna med 27,1 Mkr (11,3 procent) jämfört med föregående år. Låg efterfrågan och konsumenter som i allt större utsträckning väljer produkter till lägre pris, sänker bruttomarginalen. I Finland ökade omsättningen med 2,1 Mkr (5,5 procent). I Norge minskade omsättningen med 0,6 Mkr (1,9 procent) och i Danmark ökade omsättningen med 0,8 Mkr (12,7 procent).