Delårsrapport januari-september 2015

Stark tillväxt, ökande orderstock, bättre resultat men tyngs av valutaeffekter

Tredje kvartalet i sammandrag     Delårsperioden i sammandrag

juli-september 2015                                  januari-september 2015          

– Nettoomsättning 96,5 Mkr (82,3)                         – Nettoomsättning 320,8 Mkr (278,2)

– Resultat före skatt 11,3 Mkr (11,1)                      – Resultat före skatt 38,0 Mkr (36,5) 

– Negativ valutaeffekt 2,0 Mkr                                – Negativ valutaeffekt 5,1 Mkr             

– Resultat efter skatt 8,9 Mkr (8,7)                         – Resultat efter skatt 29,8 Mkr (28,6)

– Resultat per aktie 0,42 kr (0,41)                          – Resultat per aktie 1,41 kr (1,35)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökar med 17 procent

  • Det förnyade produktsortimentet har mottagits väl av marknaden

  • Alla affärsområden visar god tillväxt

  • Svenska marknaden driver försäljningen