Delårsrapport Q1 januari-mars 2017

Stark tillväxt och ökat resultat

Första kvartalet i sammandrag               

Januari-mars 2017

– Nettoomsättning 171,7 Mkr (116,3)                         

– EBIT resultat 20,2 Mkr (18,1)                                       

– Resultat före skatt 19,5 Mkr (18,0)                           

– Resultat per aktie 0,72 kr (0,67)

Samtliga jämförelsetal är exklusive förvärvad verksamhet i Macro

Viktiga händelser under första kvartalet

  •   Organisk tillväxt med 10 procent – stark tillväxt i båda segmenten Svedbergs och Macro
  •   Nytt treårsavtal med HSB, förlängt avtal med JM i Sverige och Norge med fler produktkategorier
  •   Slutlig köpeskilling för rörelsen i Macro fastställd till 179,2 Mkr
  •   Tre tydliga säljorganisationer etableras, Macro, Svedbergs konsument och Svedbergs Projekt
  •   Svedbergs utsedd till Årets Leverantör av JM Sverige inom kategorin inredning
  •   Resultat per aktie ökar

Händelser efter kvartalet

  •  Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalet

VD-kommentar: Stark tillväxt och ökat resultat 

Första kvartalets omsättning uppgick till 172 Mkr en ökning med 47% varav den organiska tillväxten var 10 procent. Omsättningen är den högsta i ett enskilt kvartal i bolagets historia.

Vi har ett bra kvartal bakom oss med stark organisk tillväxt i båda segmenten. Det är  framförallt försäljningen i Sverige och Norge som ökar och där projektförsäljningen i Sverige ökar mest. Takten i nybyggnationen är hög, i framförallt Sverige, och förväntas ligga på en hög nivå under flera år framåt.  Nyförvärvade Macro har en stark försäljningsutveckling i kvartalet, en ökning med 20 procent och omsättningen för första kvartalet är den högsta någonsin.

Första kvartalet har präglats av arbetet med integrationen av förvärvad verksamhet. Från 1:e februari i år har vi tre säljorganisationer; Svedbergs konsument, Svedbergs Projekt och Macro Design. Uppdelningen innebär ökad tydlighet externt och ger också ett ökat fokus internt. Gemensamma funktioner har skapats för Ekonomi, Inköp, Produktutveckling och HR. Integrationen går i stort enligt plan.

EBITA ökar med drygt 4,5 Mkr. Resultatet är en ökning med 27 procent jämfört med föregående år. EBITA-marginalen är lägre och det beror på både kund- och produktmix samt på att Macro har en lägre marginal än moderbolaget.