Delårsrapport Q1

Första kvartalet i sammandrag

januari-mars 2015

– Nettoomsättning 109,5 Mkr (99,7)

– Resultat före skatt 13,0 Mkr (13,3)

– Resultat efter skatt 10,2 Mkr (10,3)

– Resultat per aktie 0,48 kr (0,49)

– Utdelning per aktie, 2,00 (1,00)

Viktiga händelser under delårsperioden

– Omsättningen ökar med 10 procent.

– Det nya sortimentet driver försäljningen, med kraftigt ökad orderingång.

– Lönsamheten påverkas negativt av den försvagade kronan.

– Produktnyheterna inom möbler, DK och Stil och inom dusch, Forsa och 180° börjar levereras ut.

– Tingsrätten avvisar Svedbergs krav i tvisten med Skene Järn. Svedbergs överklagar och Hovrätten har meddelat prövningstillstånd.

– Svedbergs fick Elle Decoration Swedish Design Awards pris ”Årets Badrum” för möbelserien Front som designats av Roger Persson.

– I tidningen Bad & Kök Guiden röstades SiD (Svedbergs Individual Design) fram som Årets Badrum av läsare och konsumenter.