Delårsrapport Q2 januari-juni 2015

Ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

Andra kvartalet i sammandrag

april-juni 2015

– Nettoomsättning 114,8 Mkr (96,3)

– Resultat före skatt 13,7 Mkr (12,1)

– Resultat efter skatt 10,7 Mkr (9,6)

– Resultat per aktie 0,51 kr (0,45)

Delårsperioden i sammandrag

januari-juni 2015

– Nettoomsättning 224,3 Mkr (195,9)

– Resultat före skatt 26,8 Mkr (25,4)

– Resultat efter skatt 21,0 Mkr (19,9)

– Resultat per aktie 0,99 kr (0,94)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 Nettoomsättningen ökar med 19 procent

 Vinsten ökar med 11,5 procent

 Svenska marknaden och det nya sortimentet driver försäljningen

 Finska marknaden backar med 22 procent i lokal valuta på grund av ansträngt konjunkturläge