Delårsrapport Q3

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen - Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 40,2 Mkr (31,5) - Resultat efter skatt 28,9 Mkr (22,7) - Resultat efter skatt per aktie 5,45 kr (4,28) För ytterligare information och frågor, kontakta: VD Jörgen Ekdahl, telefon 0321-53 30 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00720/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00720/wkr0002.pdf Hela rapporten