Delårsrapport Q3 januari-september 2020

VD-kommentar: Stabil tillväxt i utmanande tider

Fortsatt stark resultatutveckling  

Tredje kvartalet i sammandrag

juli–september 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 133,4 Mkr (128,5), en ökning med 4 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 18,2 Mkr (8,9), en ökning med 104 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 0,4 Mkr1 (0,01)
 • Resultat före skatt 16,6 Mkr (7,7)
 • Resultat per aktie 0,62 kr (0,29)

Delårsperioden i sammandrag

januari–september 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 464,3 Mkr (448,5), en ökning med 4 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 57,8 Mkr (42,0), en ökning med 38 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 5,6 Mkr2 (0,02)
 • Resultat före skatt 47,9 Mkr (39,2)
 • Resultat per aktie 1,78 kr (1,44)

Viktiga händelser under kvartalet                           

 • Svedbergs har utsett Mats Lundmark till ny CFO för koncernen. Han har en gedigen bakgrund som CFO från tillverkande bolag, senast som CFO för Barnes FMC/Strömsholmen AB. Mats tillträder rollen som Svedbergs senast den 20 januari 2021.

Viktiga händelser efter perioden

 • Svedbergs har tagit ett strategiskt viktigt steg genom tecknandet av ett nytt internationellt tre-årigt ramavtal med Bonava.