Delårsrapport januari-juni 2010

Koncernen

januari – juni

– Nettoomsättning 232,8 Mkr (252,9)

– Resultat före skatt 38,7 Mkr (41,0)

– Resultat efter skatt 28,7 Mkr (30,5)

– Resultat per aktie 1,35 kr (1,44)

april – juni

– Nettoomsättning 117,7 Mkr (132,7)

– Resultat före skatt 21,4 Mkr (24,0)

– Resultat efter skatt 15,8 Mkr (17,8)

– Resultat per aktie 0,75 kr (0,84)

Nettoomsättning och resultat 

Nettoomsättningen för halvåret 2010 uppgick till 232,8 Mkr, en minskning med 8 % jämfört med föregående år. Resultatet före skatt blev 38,7 Mkr mot 41,0 Mkr föregående år.

I Sverige är nettoomsättningen under andra kvartalet oförändrad jämfört med föregående år medan nettoomsättningen minskar kraftigt på exportmarknaderna.

Konsumentförsäljningen i Sverige fortsätter att utvecklas positivt. Objektförsäljningen är svag men visar tecken på återhämtning. Av exportmarknaderna är det särskilt den finska marknaden som under andra kvartalet kraftigt försvagats. Valutaeffekten har ytterligare bidragit till minskningen av nettoomsättningen i Finland.

Under hösten görs betydande produktlanseringar riktade mot såväl konsument- som objektmarknad.

Rörelsemarginalen för halvåret uppgick till 16,7 % (16,1) och för andra kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 18,3 % (18,0).