Försäljning av fastighet i Estland.

Försäljning av Svedbergs fastighet i Tallinn, Estland är nu avslutad.

Försäljningssumman blev 65 MEEK (ca 39 MSEK) vilket är ca 20 MSEK mer än det bokförda värdet.