Halvårsrapport Q2 januari-juni 2017

Stark tillväxt och god lönsamhet

Andra kvartalet i sammandrag

april-juni 2017

– Nettoomsättning 165,7 Mkr (108,8)

– EBITA resultat 16,9 Mkr (13,8)

– Resultat före skatt 15,5 Mkr (13,5)

– Resultat per aktie 0,58 kr (0,50)

Delårsperioden i sammandrag                

januari-juni 2017

– Nettoomsättning 337,4 Mkr (225,1)

– EBITA resultat 38,1 Mkr (30,4)

– Resultat före skatt 35,2 Mkr (31,5)       

– Resultat per aktie 1,31 kr (1,17)