Kallelse till årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) måndagen den 24 april 2006 kl 17.00 på bolagets huvudkontor i Dalstorp. Guidad visning av fabriken klockan 15.30